Dansk Svæveflyver Union

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Thu23102014

Forsikringsklubben

  • PDF

Forsikringsklubben blev oprindeligt startet på initiativ fra DSvU. I dag er forsikringsklubben en selvstændig enhed, der dog ledes af personer der er valgt af svæveflyvere og har en stor betydning for svæveflyvningen.

Forsikringsklubbens formål er at varetage medlemmernes interesser over for forsikrings-selskaberne, hvor medlemmernes svævefly er kaskoforsikrede og ansvarsforsikrede.

Som medlemmer kan optages svæveflyveklubber under Dansk Svæveflyver Union Personer, der er medlemmer af disse svæveflyveklubber.

Ledelse

Forsikringsklubben ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, 2 af disse vælges af svæveflyve-klubbernes repræsentanter for en 3-årig periode. Det sidste bestyrelsesmedlem udpeges af Dansk Svæveflyver Union for en 3-årig periode,.

 

Forsikringsklubben følger Dansk Svæveflyver Union's love for afholdelse af ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder, indkaldelser, valghandlinger, forslagsbehandling og lovændring.

Repræsentantskabsmødet

 icon Forsikringsklubben dagsorden 2012

icon Forsikringsklubben - Årsberetning 2011

 

 

Forsikringsklubben-Dagsorden 2011

Forsikringsklubben-Beretning 2010

 

Du kan læse mere om forsikringsklubben her

I forbindelse med afholdelse af Dansk Svæveflyver Union's repræsentantskabsmøde afholdes Forsikringsklubbens repræsentantskabsmøde. Forsikringsklubbens formand aflægger beretning for Forsikringsklubbens virksomhed. Forsikringsklubbens regnskab fremlægges jævnfør dagsordenen.